ABC lokat bankowych

ABC lokat bankowych

ABC lokat bankowych

Do zalet wynikających z posiadania oszczędności nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Aby je jednak zgromadzić, najpierw trzeba wybrać skuteczny sposób pomnażania kapitału. Jednym z nich są różnego rodzaju inwestycje. Są one jednak obarczone niekiedy dość dużym ryzykiem. Zdecydowanie bardziej bezpieczną alternatywą dla nich są lokaty bankowe. To popularne produkty bankowe, które umożliwiają pomnażanie złożonego na nich kapitału poprzez naliczanie od niego odsetek. Zysk z lokaty uzależniony jest od wysokości oraz rodzaju oprocentowania, jakiemu ona podlega. Jednym słowem pieniądze na bankowej lokacie są bezpiecznie ulokowane i mają szansę „pracować na siebie”, co czyni ją atrakcyjną formą pomnażania oszczędności. Dowiedzmy się czegoś więcej o lokatach bankowych.

Lokata bankowa – jak to działa?

Lokata bankowastosunkowo bezpieczny sposób pomnażania zgromadzonego kapitału. Zasady jej działania są niezwykle proste. Właściciel lokaty wpłaca do banku stosowną kwotę pieniędzy na określony czas. Kapitał ten zostaje na czas trwania umowy zamrożony, co oznacza, że posiadacz lokaty nie może z niego swobodnie korzystać. Może to jednak robić bank. W zamian za dostęp do pieniędzy klienta wypłaca on odsetki od lokaty bankowej. Ich wysokość jak łatwo się domyślić uzależniona jest od rodzaju oraz wysokości oprocentowania lokat bankowych. Po wygaśnięciu umowy lokaty, cały kapitał powiększony o stosowne odsetki trafia do jej właściciela. Sposób wypłacania wypracowanych odsetek uzależniony jest od rodzaju danej lokaty, podobnie jak jej pozostałe warunki dotyczące, chociażby czasu jej trwania oraz wysokości kwoty, która może zostać umieszczona na lokacie.

Rodzaje lokat bankowych

Najlepsze lokaty bankowe to te, które pozwalają wypracować największy zysk. Trzeba jednak pamiętać, że każdy, kto rozważa założenie lokaty ma wobec niej inne oczekiwania. Dotyczą one nie tylko wysokości zysku, ale też czasu trwania lokaty oraz sposobu naliczania odsetek. Nie bez znaczenia pozostaje również maksymalna kwota, jaką można złożyć na lokacie oraz gwarancja wypłaty zysku w chwili przedterminowego zerwania umowy. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich klientów, banki wprowadzają proponują różne rodzaje lokat. Są one zróżnicowane m.in. ze względu na długość trwania umowy.

Dużą popularnością cieszą się lokaty krótkoterminowe. Do grupy tej należą lokaty zakładane na kilka miesięcy – najczęściej na 3 miesiące oraz lokaty jednodniowe, które coraz częściej są zastępowane tzw. lokatami overnight, określanymi również mianem nocnych. Z tego ostatniego rodzaju lokaty najczęściej korzystają klienci posiadający konta firmowe. Zasady ich działania są bardzo proste. Wystarczy wydać specjalną dyspozycję, by bank określona część wolnych środków przekraczająca wyznaczający limit z konta trafiała bezpośrednio na lokatę. Środki te już następnego dnia rano, wraz z wypracowanymi odsetkami wracają ponownie na konto klienta.

Zupełnie innym rodzajem lokat są lokaty rentierskie. To przykład lokaty długoterminowej, którą wyróżnia stosunkowo wysoka kwota minimalna, która pozwala na założenie lokaty. Kolejną cechą charakterystyczną lokaty rentierskiej jest możliwość wypłaty odsetek od złożonego kapitału przed zakończeniem czasu jej trwania. Są one wypłacane na bieżąco, a nie dopiero po wygaśnięciu mowy wraz z całym kapitałem.

Wśród propozycji banków znajdują się również lokaty strukturyzowane, które łączą w sobie cechy standardowej lokaty z inwestycjami dokonywanymi na rynku kapitałowym. Czas jej trwania jest określony w umowie, podobnie jak gwarancja ochrony złożonego na niej kapitału. Oznacza to, że po wygaśnięciu lokaty klient odzyskuje swoje środki w całości, bez względu na ewentualne niepowodzenia inwestycyjne, które stały się jego działem przez cały czas obowiązywania umowy. Ochrona kapitału oraz wysokie zyski, jakie pozwala wypracować lokata strukturyzowana, czynią z niej atrakcyjną propozycję, dla tych, którzy chcą bezpiecznie pomnażać swój kapitał.

Na uwagę zasługują również coraz bardziej popularne lokaty internetowe, które umożliwiają wygodne pomnażanie swoich oszczędności na jasnych i czytelnych zasadach.

Źródła:

https://direct.money.pl/artykuly/porady/jakie-sa-rodzaje-lokat

Opracowano na zlecenie partnera Santander Consumer Bank

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *