Co obejmuje ochronne komunikacyjne ubezpieczenie AC?

Co obejmuje ochroną komunikacyjne ubezpieczenie AC

Co obejmuje ochroną komunikacyjne ubezpieczenie AC

Polisa AC jest niezależnym ubezpieczeniem, które można dokupić pomimo posiadania standardowej polisy OC. Autocasco, w odróżnieniu od OC, zalicza się do dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Warto wiedzieć, jaki jest zakres polisy!

Ochrona w ramach AC

Świadczenie autocasco gwarantuje naprawę szkód powstałych na skutek kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu. Polisą można objąć m.in. samochód osobowy wraz z podstawowym i dodatkowym wyposażeniem. Zakres świadczenia zależy od ustaleń przyjętych przez daną firmę ubezpieczeniową oraz preferencji danego klienta. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony w ramach świadczenia znaleźć można na stronie ubezpieczyciela. Przed zakupem polisy każdy klient powinien zapoznać się z dokumentem OWU (tj. Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia). Pozwoli to na uniknięcie kłopotliwych nieporozumień. Autocasco dostępne jest w wielu wariantach. Najczęściej świadczenie obejmuje ochroną szkody powstałe na skutek:

  • wypadku lub kolizji z innymi uczestnikami ruchu drogowego, pojazdami, zwierzętami, czy też przedmiotami znajdującymi się poza samochodem,
  • uszkodzenia auta przez osoby trzecie,
  • kradzieży albo usiłowania dokonania rabunku,
  • pożaru oraz wybuchu,
  • niekorzystnego oddziaływania zjawisk atmosferycznych.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod adresem: https://cuk.pl/ubezpieczenia/samochod/ac.

Dostępne warianty polisy

Firmy ubezpieczeniowe oferują swoim klientom różnorodne opcje w ramach wybranego świadczenia Autocasco. Pakiet serwisowy gwarantuje wypłatę odszkodowania bezpośrednio do zakładu serwisowego. Klient może wybierać spomiędzy firm zajmujących się naprawą aut, które mają podpisaną umowę z towarzystwem o świadczeniu usług serwisowych. W ramach wariantu kosztorysowego, na miejsce nieszczęśliwego wypadku zostaje wysłany rzeczoznawca danego przedsiębiorstwa. Dokonuje on analizy strat. Na podstawie tych danych, zostaje wypłacone odszkodowanie. Może on przeznaczyć otrzymaną sumę na samodzielną naprawę auta lub likwidację szkód w warsztacie samochodowym. Zakup amortyzacji uprawnia do uzyskania odszkodowania, którego wartość równa jest cenie nowych części zamiennych. Opcja ta umożliwia korzystną wymianę zużytych elementów auta. 

Zakup polisy AC jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Przed wyborem odpowiedniego świadczenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ograniczeń pakietu. W przypadku wszelkich wątpliwości warto skonsultować się z doradcą danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *