Concordia radzi – Chroń swoje plony – ubezpiecz się

Ubezpieczenia ochronią produkcję „pod chmurką”.

Co podlega ubezpieczeniu? Ubezpieczeniem mogą zostać objęte tradycyjne rośliny rolnicze:

  • zboża,
  • buraki cukrowe,
  • ziemniaki,
  • kukurydza,
  • rzepak i inne.

Concordia należąca do Grupy Generali oferuje również specjalnie przygotowane pakiety oraz indywidualne ubezpieczenie od gradu dla roślin tradycyjnych i specjalnych, czyli warzyw i owoców. Ubezpieczenia te ochronią niemal całą produkcję prowadzoną „pod chmurką”.

Wybierasz ubezpieczenie? Sprawdź
1. Czy na polisie jest mowa o udziale własnym. Korzystniej jest wybierać oferty, w których takiego zapisu nie ma.
2. Czy suma ubezpieczenia jest stała przez cały rok. To gwarantuje odszkodowanie w ustalonej z góry wysokości, nawet jeśli ceny określonych plonów spadły podczas sezonu. Tak było np. cztery lata temu w odniesieniu do rzepaku.
3. Jaka jest wysokość składki za ubezpieczenie.
4. Czy umowa może zostać zawarta bez oględzin na polu?
5. Jakie są warunki ewentualnej wypłaty odszkodowania?
Concordia, należąca do Grupy Generali wypłaca do 95 proc. sumy ubezpieczenia w wybranych ryzykach. W określonych przypadkach ponosi także odpowiedzialność już od 8 proc. ubytku w plonie. Proponuje stałą sumę ubezpieczenia, niezależną od cen plonów w skupie. Za zniszczenia powstałe w 2017 i 2018 r. ubezpieczyciel wypłacił prawie 100 mln zł odszkodowań.

Mam szkodę i co dalej?
W przypadku wystąpienia szkody, rolnik powinien:
1. niezwłocznie poinformować o tym swojego ubezpieczyciela. Wtedy ubezpieczyciel rozpoczyna proces likwidacyjny, związany z szacowaniem szkód.2. umożliwić ubezpieczycielowi oględziny na polu, bo na ich podstawie podejmowana jest decyzja o wypłacie środków.W praktyce rzeczoznawcy Concordii (jest ich ponad 200 w całej Polsce) pojawiają się na polu rolnika w ciągu kilku dni od otrzymania informacji o szkodzie.Jeżeli uprawy znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych, prowadzone są oględziny wstępne. Następnie, na krótko przed zbiorem, prowadzone jest szacowanie końcowe, podczas którego określany jest ostateczny ubytek w plonie.W przypadku roślin ozimych, szacowanie szkody odbywa się po ruszeniu wegetacji. Rzeczoznawca liczy rośliny żywe średnio na 1 m2. Dla przykładu, jeżeli po zimie na 1m2 średnio znajduje się mniej niż 15 roślin rzepaku ozimego – szkoda jest uznana, a odszkodowanie wypłacone w formie ryczałtowej – w wysokości 15 lub 25 proc. sumy ubezpieczenia. Decyzję w sprawie wysokości ryczałtu podejmuje się w momencie zawierania umowy ubezpieczenia.

Rolnicy coraz chętniej korzystają z ubezpieczeń
Współczesne gospodarstwo rolne w niewielkim stopniu przypomina to sprzed lat, jednak niezmiennie narażone jest na działanie gradu, przymrozków czy deszczu nawalnego. Nikt rozsądny nie może sobie pozwolić na pozostawienie wszystkiego przychylnej aurze, dlatego rolnicy coraz chętniej korzystają z ubezpieczeń. W 2018 r. ubezpieczyło się ponad 130 tys. rolników, a aż 40 proc. z nich (1,3 mln hektarów) za pośrednictwem Concordii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *