Czy inwestowanie w kryptowaluty jest bezpieczne?

Czy inwestowanie w kryptowaluty jest bezpieczne?

Czy inwestowanie w kryptowaluty jest bezpieczne?

Najkrótsza odpowiedź brzmi — to zależy dla kogo. Ryzyko jest miarą subiektywną, tak samo, jak poczucie komfortu czy bezpieczeństwa. Samo słowo „bezpieczeństwo” wywodzi się z łacińskiego securitas i jest wynikiem połączenia dwóch słów: sine – „bez” i cura – „obawa”, „strach”, „zmartwienie”. W języku angielskim termin securities odnosi się do notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Jeżeli coś ma być dla nas bezpieczne, to nie może wzbudzać strachu, obaw czy dawać powodów do zmartwień. Dlatego też każdy, kto zamierza ulokować swoje oszczędności na giełdzie, powinien zrobić to w takiej kwocie, jaką stać go stracić. Ta zasada sprawdza się zawsze, rynek kryptowalut niczym się nie różni.

Z jakim ryzykiem wiąże się inwestowanie w kryptowaluty? 

Głównym ryzykiem jest ryzyko inwestycyjne, polegające na tym, że kupimy kryptowaluty na cenowej górce zamiast w dołku. To ryzyko możemy mitygować, dokonując analizy fundamentalnej i technicznej (trendu).   
Drugim ryzykiem jest ryzyko operacyjne. Bitcoin można zgubić, ktoś może nam go ukraść, możemy stracić hasła umożliwiające dostęp do pieniędzy albo możliwość wykonania transakcji. Należy chronić klucze do konta i przeprowadzać operacje u zaufanych agentów (kantorów) giełdy kryptowalut.

Co wpływa na ceny kryptowalut?

Cena — podobnie do ryzyka — jest subiektywna. W ekonomii jest definiowana jako wartość dobra alternatywnego. Przykładowo, jeśli zamiast dokonać inwestycji, zatrzymamy w portfelu gotówkę, to będziemy obserwować stopniowy spadek jej wartości powodowany inflacją.

Uciekając od inflacji lub chcąc pomnożyć swój majątek, możemy wybrać spośród dostępnych form lokaty kapitału. Może to być zakup nieruchomości, obligacje państwowe lub korporacyjne, rynek papierów wartościowych, albo giełda kryptowalut.

Inwestowanie w kryptowaluty, staje się tzw. bezpiecznym portem, który daje nadzieję na przeczekanie coraz większych problemów gospodarki światowej. Ich ograniczona podaż wywołuje efekt tezauryzacji, o którym mówi prawo Greshama-Kopernika o wypieraniu dobrego pieniądza z obiegu przez zły, oznaczający wzrost ceny aktywa, które społeczeństwo wybiera jako nośnik wartości.

Jednym słowem — zakup kryptowalut stał się stałym elementem strategii inwestycyjnych pomimo okresowych spadków i korekt ich wartości.

Czy inwestowanie w jakiekolwiek aktywa przynosi gwarantowany zysk?

Nie ma czegoś takiego, jak gwarantowany zysk, a jeśli ktoś takim terminem się posługuje, próbując namówić nas na inwestycję, to wart jest, aby kij połamać na jego plecach.

Zysk to korzyść, jaka wynika z różnicy cen zakupu i sprzedaży, pomniejszonej o koszty operacyjne. Niezależnie od tego, czym handlujemy, sztuka polega na tym, aby kupić tanio, a sprzedać drogo. Prócz tego, musimy mieć także pewność, że rynek jest odpowiednio płynny i nasza oferta sprzedaży znajdzie w przyszłości nabywcę. Jeżeli jakiś instrument nie jest płynny i nie można go sprzedać, to prawdopodobnie jest bezwartościowy. 

Jak zacząć inwestowanie w kryptowaluty?

Pierwsza zasada mówi: „nie inwestuj w rzeczy, na których się nie znasz”. Jeżeli jesteśmy zainteresowani rynkiem kryptowalut, inwestycją w bitcoiny, to przede wszystkim powinniśmy poświęcić czas, aby zrozumieć, czym jest cyfrowa waluta, jaki jest mechanizm jej powstawania, obiegu i skąd bierze się jej wartość.

Druga zasada mówi: „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”. Na początek zainwestuj raczej drobną część swoich pieniędzy, aby obserwując wydarzenia rynkowe, czytając komentarze i przeprowadzając transakcje uczyć się rynku. Cierpliwość, opanowanie i zdolność do chłodnej, trafnej analizy wynika z praktyki i dobrej znajomości zagadnienia. 

Inwestowanie w kryptowaluty — jak zminimalizować ryzyko?

Ryzyko inwestycyjne sprowadza się do konieczności sprzedaży aktywów poniżej ich cen zakupu. Może tak się zdarzyć, gdy kupiliśmy coś bez należytego rozeznania po zbyt wysokiej cenie, albo gdy nasza osobista sytuacja wymusza pozbycie się aktywów pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej (niskiej ceny).

Minimalizujemy ryzyko, przede wszystkim wydzielając ze swojego majątku takie środki, których ewentualna strata lub długotrwałe zamrożenie nie będzie bolesne. Druga zasada mówi o tym, że prawdziwa inwestycja zawsze jest długoterminowa, najlepiej wieloletnia. Realizowana na zasadzie „kupić i zapomnieć”, tzn. nabyć aktywa w dobrej cenie i pozwolić, aby ich wartość spokojnie rosła.  

Inwestycja kapitału w kryptowaluty jako zabezpieczenie przed inflacją

Inflacja jest procesem spadku wartości pieniądza w stosunku do alternatywnych aktywów. Wynika ona z napływu nowego pieniądza, kreowanego przez akcję kredytową, zadłużanie się państwa. Należy pamiętać, że podaż pieniądza fiducjarnego nie jest systemowo nieograniczona, a dynamika ekonomii opartej o bankowość centralną, sprzyja jego ciągłej kreacji i rozwadnianiu wartości.

Jeśli np. drożeją mieszkania to dlatego, że właściciele gotówki wolą przechowywać swoje oszczędności w nieruchomościach, aniżeli na koncie w banku. Można mówić wtedy o presji inflacyjnej na cenę mieszkań, czyli napływowi pieniądza co skutkuje zwyżką cen kupowanych aktywów.

Na tej samej zasadzie kryptowaluta, której podaż jest ograniczona, będzie postrzegana jako ratunek przed utratą wartości gotówki, a kupowanie jej jako „hedge”, czyli zabezpieczenie przed inflacją.  

Gdzie w bezpieczny sposób kupić kryptowalutę?

Internetowy kantor kryptowalut Kanga Exchange wprowadził bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa, chroniąc w ten sposób użytkowników i majątek powierzony spółce (grupie spółek) przed działaniami nielegalnymi.

Przede wszystkim, powierzone Kanga kryptowaluty są chronione w systemie portfeli rozproszonych. W uproszczeniu można to porównać do systemu bardzo wielu, małych skrytek o różnych, ukrytych adresach, schowanych w dużym, cyfrowym labiryncie.

Druga zasada bezpieczeństwa polega na formalnym wydzieleniu środków powierzonych (w tym walut tradycyjnych i kryptowalut) od majątku spółki. Zdeponowane w ten sposób wartości nie mogą być użyte na potrzeby kosztów bieżących, są wyłącznie w gestii ich deponentów.

Trzecia zasada to uwierzytelnianie dwuetapowe, chroniące użytkownika przed utratą dostępu do swojego konta. Metoda ta od lat z powodzeniem stosowana jest w bankach. Internetowy kantor kryptowalutowy Kanga Exchange jest bazową architekturą dla placówek fizycznych (stacjonarnych kantorów kryptowalut), przy pomocy których możemy przeprowadzać negocjacje i dokonywać transakcji tak samo, jak przez internet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *