Czym się różni pożyczka od kredytu?

Czym się różni pożyczka od kredytu

Czym się różni pożyczka od kredytu

Niektórzy nie wiedzą, że pożyczka i kredyt nie są tym samym. W instytucji bankowej można zaciągnąć kredyt, z kolei parabanki oferują pożyczki pozabankowe. Trzeba liczyć się z wieloma różnicami, które dotyczą podstawy prawnej, przedmiotu umowy i jej strony, formy zawarcia i celu, sposobu spłaty, kosztów. Warto zapoznać się ze szczegółami przed zdecydowaniem się na konkretny rodzaj zobowiązania finansowego.

Kredyty i pożyczki nie są tym samym

Wiele osób nie zna różnic pomiędzy porzeczką i kredytem, traktuje oba terminy jako synonimy. Jest to jednak błędne, gdyż nie odnoszą się one do tego samego. Pomimo kilku podobieństw jest sporo różnic, które powinna znać każda osoba decydująca się na zaciągnięcie zobowiązania finansowego. W obu przypadkach trzeba oczywiście spłacić zadłużenie na określonych warunkach, ale mogą być one różne. Kredyt i pożyczkę można spłacać w ratach. Klienci podpisują umowę kredytową lub pożyczkową, która ma formę pisemną. Stanowi ona podstawę do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej w razie wystąpienia ewentualnych problemów. W obu przypadkach ustala się maksymalną wysokość oprocentowania, która nie może zostać przekroczona przez pożyczkodawcę ani kredytodawca. Przy braku terminowej spłaty, czyli niewywiązania się z zapisów widniejących w umowie przez jedną ze stron, mogą zostać naliczone odsetki z tytułu opóźnień.

Czym różni się pożyczka od kredytu?

Pożyczka i kredyt różnią się podstawą prawną ich przyznawania. W pierwszym przypadku jest nią ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego. Z kolei przy zaciąganiu kredytu należy kierować się ustawą z 29 sierpnia 1997 r. prawa bankowego. Już za samo zawarcie umowy kredytowej klient zostanie obciążony opłatą. Do udzielenia kredytu mają prawo wyłącznie instytucje bankowe, które posiadają uprawnienia do czynności bankowych, podlegają ścisłemu nadzorowi finansowemu. Umowa pożyczkowa nie musi być odpłatna, nie ma też jednoznacznych przepisów dotyczących formy jej zawierania. W celu zaciągnięcia kredytu niezbędny jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, natomiast parabanki nie zawsze ją weryfikują, co przekłada się na mniej formalności do załatwienia i szybsze otrzymanie pożyczki. Instytucje pozabankowe stawiają zdecydowanie mniej wymogów potencjalnym klientom. Pożyczkobiorcami mogą być nawet osoby młode, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

O jakich różnicach można mówić w przypadku kredytu i pożyczki?

Dużą zaletą pożyczek pozabankowych jest możliwość przeznaczenia otrzymanych środków finansowych na dowolny cel. W instytucjach bankowych wygląda to już inaczej. W zależności od rodzaju kredytu, pożyczone pieniądze klient musi wydać na ściśle określony cel. Trzeba liczyć się z tym, że bank zarządza dokumentów, które potwierdzą, na co zostały one przeznaczone. Kolejną kwestią są koszty umowy. Jeśli ktoś spełni wszystkie warunki umowy pożyczkowej, to może liczyć na otrzymanie bezpłatnej pierwszej chwilówki. Wiele parabanków oferuje pożyczki za darmo, dzięki czemu nie trzeba ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Klient pożycza i oddaję identyczną kwotę pieniędzy, co przekłada się oczywiście na spore oszczędności. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z bezpłatnego narzędzia w postaci rankingu, który uwzględnia darmowe pożyczki. Są one dostępne na stronie pod linkiem https://www.zadluzenia.com/darmowe-pozyczki.

Zawarcie umowy kredytowej zawsze wiąże się z zostaniem obciążonym dodatkowymi kosztami. Muszą znaleźć się w niej zapisy dotyczące wysokości oprocentowania i prowizji. Zobowiązanie zaciągnięte w banku jest długoterminowe, czyli rozłożone na kilkanaście miesięcy lub kilka lat. W przypadku kredytu hipotecznego termin spłaty wydłuża się do aż kilkudziesięciu lat. W umowie musi znaleźć się harmonogram spłaty, z wyszczególnieniem rat kapitałowo-odsetkowych. Z kolei pożyczki są nierzadko spłacane jednorazowo, chociaż coraz więcej parabanków umożliwia rozłożenie ich na kilka rat. Chwilówki trzeba zwykle spłacić w ciągu 30 – 90 dni. Zaciągnięcie kredytu wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności, jest to długotrwały proces. Natomiast pożyczkę można zaciągnąć bez wychodzenia z domu w ciągu jednego dnia roboczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *