Faktoring czyli ułatwienie dla przedsiębiorców

Faktoring czyli ułatwienie dla przedsiębiorców

Faktoring czyli ułatwienie dla przedsiębiorców

Faktoring jest usługą, która pomaga przedsiębiorcom zachować płynność finansową. Jeśli na fakturze widnieje odległy termin płatności, a ty potrzebujesz pieniędzy np. na zakup towarów, możesz zgłosić się do firmy faktoringowej. Otrzymasz potrzebne środki, zanim twój klient opłaci rachunek. Teraz możesz załatwić wszystkie formalności online.

Na czym polegają usługi faktoringu?

Faktoring zdobywa coraz większą popularność wśród przedsiębiorców. Spora liczba firm wystawia swoim kontrahentom faktury z odroczonym terminem płatności. Klient ma więcej czasu na uregulowanie należności. Termin płatności faktury wynosi nawet do 90 dni od daty wystawienia rachunku. Z tego powodu, wiele osób prowadzących działalność gospodarczą, obawia się o płynność finansową swojej firmy. Z pomocą przychodzą tu oferty faktoringu. Usługi te polegają na tym, że firma sprzedaje nieopłacone rachunki swoich klientów firmie faktoringowej, która zapłaci faktury natychmiast. Pozwoli to np. na zakup towarów, wypłacenie wynagrodzeń pracownikom, czy rozliczenie się z fiskusem. Faktor przejmuje ryzyko związane z uregulowaniem należności przez klienta, a nawet z jego niewypłacalnością. Z ofert faktoringowych może skorzystać każdy, kto prowadzi firmę i wystawia faktury. Nie ma przy tym znaczenia ani branża, którą zajmuje się dane przedsiębiorstwo, ani jego wielkość, ani tez liczba faktur do zapłacenia. Nawet jeśli jest to tylko jeden rachunek, rozwiązaniem może być tzw. finansowanie faktury.

Rodzaje faktoringu

Istnieje kilka wariantów usług faktoringowych. Najwygodniejszy dla firm jest tzw. faktoring pełny. Polega to ta tym, że nieopłacone faktury trafiają do faktora, który przelewa pieniądze na konto przedsiębiorcy. Nie musi on martwić się już o to, czy klienci zapłacą swoje zobowiązania na czas. Tym zajmie się właśnie firma faktoringowa. Faktoring niepełny polega natomiast na tym, że faktor opłaca firmie powierzone faktury, ale o to, czy zostaną one opłacone przez klientów, musi postarać się sam przedsiębiorca. W przypadku faktoringu pełnego, jak i niepełnego, istnieje tu możliwość zabezpieczenia wierzytelności polisą ubezpieczeniową, na wypadek, gdyby klient spóźniał się z zapłatą, lub co gorsza, stał się niewypłacalny. Faktoring mieszany łączy w sobie cechy pełnych i niepełnych wariantów usług. W zależności od zawartej umowy, faktor ma tu możliwość dochodzenia roszczeń finansowych od faktoranta, czyli przedsiębiorstwa, które korzysta z oferty faktoringu. 

Jak złożyć wniosek online?

Jeśli twoja firma prowadzi powtarzalną sprzedaż jakiegoś towaru, możesz skorzystać z faktoringu online. Zaletą takiej usługi jest minimum formalności. Wystarczy wejść na stronę internetową faktora i złożyć wniosek. Jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony, możesz dodawać nieopłacone faktury za sprzedane produkty do systemu i otrzymywać przelewy na swoje konto na bieżąco. Ile kosztuje usługa faktoringu? Na cenę usługi składają się koszty finansowania faktur i prowizje od ich wartości. Zwykle jest to określony procent od sumy widniejącej na rachunku. Nie jest on wysoki, najczęściej wynosi od 3 do 5 proc. Zaletą jest też brak podwyższonej marży za finansowanie rachunków po terminie płatności przez tzw. okres tolerowanego opóźnienia. Firmy faktoringowe świadczą ponadto dodatkowe usługi dla twojej firmy. Jedna z nich jest monitoring płatności, który polega na wysyłaniu do klienta przypomnień o terminie płatności drogą mailową, lub w formie wiadomości sms. Faktor może też podjąć działania windykacyjne, w przypadku niewypłacalności kontrahenta. Faktoring to dobre rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw, które mogą zlecić faktorowi długoterminową obsługę swoich należności, ale także da średnich i małych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *