Jak odzyskać środki ubezpieczenia UFK Skandia/Vienna Life?

Jak odzyskać środki ubezpieczenia UFK SkandiaVienna Life

Jak odzyskać środki ubezpieczenia UFK SkandiaVienna Life

Polisolokaty Skandia były przed laty jednym z najczęściej oferowanych tego typu produktów. Wiele osób nabyło taką inwestycję pod wpływem manipulacji agentów, nie wiedząc jak ona naprawdę działa. W praktyce okazało się, że produkt jest wadliwy i przynosi ogromne straty. Jak skutecznie z niego zrezygnować? Czy istnieje szansa na odzyskanie zainwestowanych środków? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Skandia rezygnacja – dlaczego dalsze inwestowanie w polisolokatę nie ma sensu?

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Skandia formalnie nie istnieje, ponieważ w październiku 2016 roku zmieniło nazwę na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Nowy podmiot jest jednak kontynuatorem jej działań, który przejął na siebie obowiązek dalszej obsługi polisolokat i roszczeń z nimi związanych. 

Polisolokaty Skandia okazały się produktem skonstruowanym w taki sposób, by przynosić stratę. Wynika to przede wszystkim z ryzyka zmienności wartości jednostek funduszu, które w całości jest po stronie właściciela polisolokaty. Z tego względu produkt w żaden sposób nie chroni zainwestowanego kapitału (był to podstawowy argument w czasie akwizycji), co oznacza, że klient może stracić nawet wszystkie zainwestowane środki. Kolejnym aspektem przyczyniającym się do straty są wysokie opłaty za zarządzanie polisolokatą (pobierane nawet w przypadku, gdy już nie dopłacamy do polisolokaty) oraz opłata likwidacyjna. Sprawą polisolokat Skandia zajął się nawet UOKiK, który wskazał powyższe kwestie jako naruszenie zbiorowych interesów konsumenta. Dlatego też dalsze posiadanie polisolokat Skandia/Vienna Life jest skrajnie nieopłacalne i warto je wypowiedzieć.

Vienna Life rezygnacja – jak skutecznie wypowiedzieć polisolokatę?

Polisolokaty Skandia były oferowane pod różnymi nazwami aż do 2015 roku. Mechanizm działania wszystkich tego typu produktów jest podobny, a większość z nich przynosi obecnie duże straty. Wielu właścicieli polis chciałoby je skutecznie wypowiedzieć, o czym świadczą statystki wyszukiwania w Internecie hasła: polisolokata Vienna Life rezygnacja. Jak zrobić to skutecznie? 

Wystarczy zalogować się na swoje konto klienta i pobrać wniosek o wypłatę wykupu częściowego lub wartości wykupu. Następnie wypełnić go, dołączyć kserokopię dowodu osobistego i wysłać listem poleconym na adres Vienna Life. Oczywiście dobrą praktyką jest zachowanie sobie potwierdzenia nadania. Towarzystwo rozpatruje wniosek i dokonuje wypłaty środków naliczonych według określonego w umowie mechanizmu. Dodatkowo pobiera z nich określona opłatę likwidacyjną. 

Czy istnieje szansa na odzyskanie zainwestowanych środków?

Jak wiemy polisolokaty okazały się bublem finansowym, na którym zarabiają wyłącznie instytucje finansowe. Czy w związku z tym klient ma szansę odzyskać swoje pieniądze? Odpowiedź brzmi: tak, ale musi dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnoprawnej. Po stronie konsumenta jest UOKiK, a na jego korzyść przemawia również dotychczasowe orzecznictwo sądowe w tego typu sprawach. 

Chcąc odzyskać zainwestowane środki warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy oferują bezpłatną analizę prawną polisolokaty Skandia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://oplatylikwidacyjne24.pl/polisolokaty-skandia/. Pomoc jest kierowana do wszystkich osób, które posiadają obecnie tego typu polisę Skandia/Vienna Life lub już wcześniej z niej zrezygnowali, ale:

  • nie minęło 10 lat od dnia rozwiązania polisy (w przypadku umów rozwiązanych przed 9.07.2018 r.);
  • nie minęło 6 lat od dnia rozwiązania polisy (w przypadku umów rozwiązanych po 9.07.2018 r.).

Polisolokaty miały być bezpiecznym produktem, który przyniesie duże zyski w długoterminowej perspektywie. W praktyce okazały się chybioną inwestycją, która może doprowadzić do całkowitej utraty kapitału. Dlatego też należy jak najszybciej zrezygnować z tego typu polisy i walczyć o odzyskanie ciężko zarobionych pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *