Jakie wybrać oprocentowanie? Stałe czy zmienne?

Jakie wybrać oprocentowanie Stałe czy zmienne

Jakie wybrać oprocentowanie Stałe czy zmienne

Jeśli rozważasz wzięcie kredytu, ważne jest, abyś dobrze rozumiał różnice między zmiennymi i stałymi stopami procentowymi i wszystko, co z tych różnic wynika. Niezależnie od typu kredytu, o jaki się starasz, czy bierzesz kredyt hipoteczny, refinansujesz obecny kredyt hipoteczny, czy ubiegasz się o zwykły kredyt, zrozumienie, czy korzystniejsze jest dla Ciebie oprocentowanie stałe, czy zmienne, jest bardzo ważne. Może pomóc Ci zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy i szybciej osiągnąć swoje cele finansowe.

Najważniejsze informacje:

Abyś dobrze zrozumiał, czy lepiej wybrać oprocentowanie stałe czy zmienne, najpierw zapoznaj się z podstawowymi różnicami:

  • Pożyczka o zmiennym oprocentowaniu to pożyczka, w której odsetki naliczane od niespłaconego salda zmieniają się na podstawie bazowego poziomu odniesienia lub określonego indeksu, którego wartość może okresowo się zmieniać.
  • Pożyczka o stałym oprocentowaniu to taki rodzaj pożyczki, w której oprocentowanie pozostaje niezmienne przez cały okres spłaty rat pożyczki.
  • Pożyczka o zmiennym oprocentowaniu jest korzystniejsza dla kredytobiorców, kiedy na rynku widoczny jest spadek stóp procentowych. Równocześnie ze spadającym oprocentowaniem raty ich kredytu również się zmniejszą.

Gdy stopy procentowe wzrosną, kredytobiorcy posiadający kredyt o zmiennym oprocentowaniu szybko stwierdzą, że kwota należna z tytułu spłaty kredytu niestety również wzrośnie. Popularnym rodzajem pożyczki o zmiennym oprocentowaniu jest kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu, który utrzymuje stałe oprocentowanie przez ustalony w umowie okres, a następnie dostosowuje oprocentowanie do obowiązującego na rynku.

Pożyczki i kredyty ze zmienną stopą procentową

Pożyczka lub kredyt o zmiennym oprocentowaniu ma miejsce wtedy, gdy stopa procentowa naliczana od pozostałego salda zmienia się, gdy ulegają zmianie rynkowe stopy procentowe. Odsetki naliczane od pożyczki o zmiennym oprocentowaniu są najczęściej powiązane z bazowym punktem odniesienia. Może nim również być określony indeks, taki jak stopa WIBOR. W rezultacie Twoje płatności również będą się zmieniać. Na rynku finansowym możesz znaleźć kredyty hipoteczne, karty kredytowe, pożyczki osobiste, instrumenty pochodne i obligacje korporacyjne o zmiennym oprocentowaniu.

Plusy:

Spłaty kredytów maleją wraz ze spadkiem stóp procentowych.

Pożyczki zazwyczaj uzyskują lepsze warunki na początku. Najczęściej oferowana jest niska stawka początkowa na początkowy okres pożyczki. Oprocentowanie pożyczki zmiennej jest na ogół niższe niż pożyczki stałej, zwłaszcza w przypadku zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Wady:

Wysokość raty kredytu rośnie wraz ze wzrostem stóp procentowych. Pożyczki mogą stać się droższe niż pożyczki o stałym oprocentowaniu, jeśli stopy procentowe szybko wzrosną. Kredytobiorcy są narażeni na większe ryzyko, szczególnie jeśli są przeciążeni spłatami. Kredytobiorcy mogą nie być w stanie zaplanować przyszłych obciążeń z powodu zmieniającego się oprocentowania.

Pożyczki i kredyty ze stałą stopą procentową

Z pożyczką o stałym oprocentowaniu masz do czynienia, gdy oprocentowanie pożyczki pozostanie stałe przez cały okres trwania pożyczki, niezależnie od rynkowych stóp procentowych. Dzięki temu Twoje płatności będą takie same przez cały okres ich spłacania. To, czy lepsza jest dla Ciebie pożyczka, która ma oprocentowanie stałe czy zmienne, będzie zależeć od wysokości stóp procentowych kredytu w porównaniu do ich bieżącej wartości rynkowej.

Gdy oprocentowanie pożyczki jest ustalone na cały okres jej trwania, zostaje ona rozliczana według obowiązującej wówczas rynkowej stopy procentowej, powiększonej lub pomniejszonej o spread, który jest unikalny dla każdego pożyczkobiorcy. Jeśli stopy procentowe są stosunkowo niskie, ale istnieje ryzyko ich wzrostu, lepiej będzie zablokować pożyczkę na tym stałym oprocentowaniu. W zależności od warunków Twojej umowy oprocentowanie nowej pożyczki pozostanie takie samo, nawet jeśli stopy procentowe wzrosną do wyższych poziomów. Z drugiej strony, jeśli stopy procentowe spadają, lepiej byłoby mieć kredyt o zmiennym oprocentowaniu, bo wtedy wraz ze spadkiem stóp procentowych spadnie oprocentowanie pożyczki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *