Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką

Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką

Sytuacją i jednocześnie przesłanką główną, która warunkuje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest popadnięcie osoby fizycznej (konsumenta) w stan niewypłacalności.

Co do zasady pojęcie niewypłacalności w znaczeniu ekonomiczno – finansowym  oznacza stan, w którym majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli. Prawo upadłościowe dookreśla tę definicję, a zgodnie z cytowaną ustawą dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Oznacza to, iż jeżeli wartość długów przekracza wartość majątku danej osoby, lub nie jesteś w stanie co najmniej od trzech miesięcy regulować swoich bieżących zobowiązań, jest to czas, aby zastanowić się nad ogłoszeniem upadłości.

Aby prawidłowo móc zweryfikować, czy w konkretnych przypadku zachodzą przesłanki warunkujące ogłoszenie upadłości, warto skorzystać jest z pomocy profesjonalistów, prawników którzy praktykują w tej dziedzinie prawa. Podczas porady można otrzymać nie tylko weryfikację aktualnej sytuacji danego dłużnika, jak również ocenę zasadności złożenia wniosku, wytyczne co do dokumentów, które należy zgromadzić, jak również poznać tok i etapy postępowania upadłościowego.

Ważnym jest, aby nie zwlekać z podjęciem decyzji co do złożenia wniosku o upadłość, tak by długi nie powiększały się, co kolejno prowadziłoby do tego, iż przy ewentualnym ustalonym przez Sąd planie spłat, okres tej spłaty wydłużyłby się, lub raty spłaty były by wyższe.

Sytuacja związana z rosnącą inflacją i podnoszeniem stóp procentowych kredytów niestety sprzyja temu, iż wiele osób najprawdopodobniej w najbliższym czasie może wpaść w kłopoty finansowe. Warto zwrócić uwagę, kiedy dochodzi do popadnięcia w stan niewypłacalności i nie zwlekać z decyzją co do ewentualnego ogłoszenia upadłości, bowiem ta w najlepszym wypadku może doprowadzić nawet do całkowitego oddłużenia bez konieczności dokonywania dalszych spłat. Każdy przypadek wymaga jednak odrębnej analizy, dlatego Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Zielmachowicz oferuje usługi w zakresie szeroko rozumianej upadłości (zarówno konsumenckiej, jak i gospodarczej). Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Radcaprawny-Trojmiasto.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *