Którymi podatkami objęte są pożyczki?

Którymi podatkami objęte są pożyczki?

Którymi podatkami objęte są pożyczki?

Konieczność zapłaty podatku to kwestia, którą powinien zainteresować się każdy pożyczkobiorca. Wszystko dlatego, że niedopełnienie obowiązku podatkowego, może słono kosztować osobę, która wzięła pożyczkę. Czy pożyczka podlega opodatkowaniu? Ile wynosi podatek od pożyczki? W jakich sytuacjach, pożyczkobiorca jest zwolniony z obowiązku podatkowego? Odpowiedzi na te pytania szukajcie w naszym artykule.

Czy pożyczka jest opodatkowana?

Zacznijmy od rozwikłania kwestii, czy pożyczka w ogóle podlega opodatkowaniu. Odpowiedź brzmi: tak, ale tylko w określonych sytuacjach. W przypadku pożyczki, mamy do czynienia z podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka tego podatku wynosi 0,5% podstawy, czyli pożyczonej kwoty pieniędzy. Jeśli pożyczki udziela instytucja do tego uprawniona, np. bank: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/pozyczki/szybka-pozyczka-gotowkowa/ lub SKOK, PCC nie obowiązuje. Pożyczka podlega opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy jest udzielana przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności prywatnej, związanej z pożyczkami. Natomiast i w tych przypadkach, nie zawsze będzie konieczne opłacenie PCC.  

Od jakiej kwoty pożyczki płaci się podatek?

Z opłacania podatku od pożyczki zwolnione są osoby, które wzięły pożyczkę w kwocie nie większej niż 9637 zł, od osoby należącej do najbliższej rodziny, czyli „0” grupy podatkowej (małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, pasierba, ojczyma itp.) lub „I” grupy podatkowej (teściów, zięcia, synowej itp.). Dodatkowo, w przypadku „0” grupy podatkowej, zwolnienie od podatku obowiązuje bez względu na wysokość pożyczonej kwoty. Trzeba jedynie dopełnić formalności w urzędzie skarbowym. Chodzi o złożenie stosownej deklaracji PCC-3, w terminie 14 dni od zaciągnięcia pożyczki. Kiedy jeszcze pożyczka nie podlega opodatkowaniu? W sytuacji, gdy pieniądze otrzymaliśmy od osoby spoza rodziny, w kwocie nie większej niż 1000 zł.

W jakim terminie należy zapłacić podatek od pożyczki?

Pożyczkobiorca ma obowiązek (w określonych i opisanych wyżej przypadkach) uiścić podatek od pożyczki. Wysokość podatku to 0,5% kwoty pożyczki, a na jego wpłatę zainteresowany ma 14 dni od daty wzięcia pożyczki. Jeśli tego nie zrobi, urząd wezwie pożyczkobiorcę do zapłaty zaległego podatku, ale jego wysokość nie będzie wynosiła 0,5%, a 20% pożyczonej kwoty. Tym samym, zawsze warto pamiętać o dopełnieniu obowiązku podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *