Poręczenie dla firm – czym jest i jakie ma zastosowanie? Sprawdź!

Poręczenie dla firm – czym jest i jakie ma zastosowanie Sprawdź!

Poręczenie dla firm – czym jest i jakie ma zastosowanie Sprawdź!

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa to zdecydowanie spore wyzwanie. Wymaga nie tylko dużej wiedzy z różnych dziedzin, ale także cierpliwości, zaangażowania i dobrej organizacji. Niejednokrotnie do prowadzenia działalności wymagane jest też posiadanie sporej ilości kapitału. Jedną z opcji, dzięki której możliwe jest pozyskanie finansowania zewnętrznego, jest skorzystanie z poręczenia kredytu, pożyczki, czy leasingu, udzielonego przez fundusz poręczeniowy. Podstawowym celem działalności funduszy poręczeniowych jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Na czym polega poręczenie dla firm? Kto może z niego skorzystać? Jak przebiega proces udzielania poręczeń? Sprawdź!

Czym jest poręczenie dla firm?

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

Na początku warto wyjaśnić, czym właściwie jest poręcznie dla firm. Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Cywilnym, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Takich poręczeń mogą udzielać instytucje zwane funduszami poręczeniowymi. Musisz wiedzieć, że fundusze poręczeniowe to instytucje, które udzielają między innymi poręczeń zobowiązań kredytowych, pożyczkowych, wadialnych, leasingowych. Warto wspomnieć także o tym, że ich podstawowym celem funkcjonowania jest po prostu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ale także umożliwienie danej firmie startu w różnych przetargach.

Poręczenie dla firm – kto może z niego skorzystać?

Poręczenie dla firm

Zanim zaczniesz się ubiegać o poręczenie dla firmy, musisz sprawdzić, czy spełniasz wszystkie warunki. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z poręczenia, musi mieć zdolność kredytową, prowadzić działalność minimum przez 6 miesięcy, spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy i mieć siedzibę na terytorium działania danego funduszu poręczeniowego. Jeśli firma spełnia te wymagania, może złożyć wniosek o finansowanie w jednej z instytucji (banku lub funduszu pożyczkowym), współpracującej z danym funduszem poręczeniowym.

Jak uzyskać poręczenie dla firmy?

Zastanawiasz się, jak przebiega standardowa procedura udzielania poręczeń? To prosty proces, który wygląda następująco:

  • Przyjęcie wniosku o udzielenie poręczenia wraz ze wszystkimi załącznikami, które są niezbędne do przeprowadzenia analizy.
  • Analiza merytoryczna i formalno-prawna dostarczonego wniosku, przeprowadzana przez analityków Funduszu.
  • Wydanie decyzji w terminie 5-7 dni od daty dostarczenia wniosku i niezbędnych załączników.
  • Podpisanie umowy o udzielenie poręczenia pomiędzy Wnioskodawcą i Funduszem oraz wydanie Oświadczenia o udzieleniu poręczenia dla instytucji finansującej.

Cały proces, który prowadzi do uzyskania poręczenia dla Twojego przedsiębiorstwa jest bardzo prosty.

wadia

Jedną z instytucji poręczeniowych jest Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., który działa na terenie województwa śląskiego i zajmuje się udzielaniem poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów, wadiów przetargowych oraz poręczeń należytego wykonania umowy, rękojmi za wady i gwarancji jakości. Jego podstawowym celem działania jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze woj. śląskiego. Wspomniany Fundusz funkcjonuje w ramach Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych oraz Krajowej Grupy Poręczeniowej.

Skorzystanie z poręczenia dla firm to szansa na uzyskanie zewnętrznego finansowania. Jeśli prowadzisz swoją firmę, sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymagania, aby skorzystać z poręczenia funduszu poręczeniowego. Pamiętaj, że rozwój firmy powinien być na pierwszym miejscu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *