Cesja leasingu – jak zyskać przejmując leasing?

Cesja leasingu - jak zyskać przejmując leasing

Cesja leasingu - jak zyskać przejmując leasing

Cesja leasingu to przejęcie przedmiotu leasingu wraz z obowiązkiem spłaty rat od dotychczasowego leasingobiorcy. Na czym to dokładnie polega? Dlaczego warto przejąć leasing? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest i jak działa cesja leasingu?

Cesja leasingu to jak wspomniano we wstępie możliwość przejęcia w użytkowanie przedmiotu leasingu oraz obowiązku spłaty rat leasingowych. W praktyce dotychczasowy leasingobiorca (cendent) przeprowadzając cesję leasingu odstępuje od umowy na rzecz nowego leasingobiorcy (cesjonariusza). Istotne w tym przypadku jest to, że leasing świadczony dla nowego leasingobiorcy działa dokładnie na tych samych warunkach, które zostały określone w umowie zawartej z pierwotnym leasingobiorcą. Oznacza to, że korzyści odnosi zarówno dotychczasowy leasingobiorca, który może bez problemu pozbyć się zobowiązania, jak i nowy leasingobiorca, który przejmując leasing może zyskać finansowanie na naprawdę atrakcyjnych warunkach. Co więcej, łączne koszty mogą być dla niego niższe niż w przypadku zawarcia standardowej umowy leasingowej.

Leasing – kiedy warto przeprowadzić cesję?

Leasing to popularna forma finansowania, która jest oferowana między innymi na leason.pl. Korzysta z niego naprawdę wiele firm, które w niektórych sytuacjach mogą chcieć przekazać leasing innemu podmiotowi. Przykładem może być:

  • chęć zmiany samochodu użytkowanego w ramach leasingu;
  • niska opłacalność zakończenia umowy leasingowej przed terminem;
  • fakt, że przedmiot leasingu przestał być potrzebny, a co za tym idzie nie jest wykorzystywany w ramach działalności;
  • zmiana formy prawnej działalności, np. ze spółki cywilnej na spółkę z o.o.;
  • problem z terminową spłatą rat leasingowych;
  • chęć przeprowadzenia prywatnego wykupu przedmiotu leasingu, co jest możliwe wyłącznie w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych.

Dlaczego warto przejąć leasing od innego podmiotu?

Co zyskuje firma przejmująca leasing od dotychczasowego leasingobiorcy? Korzyści w tym przypadku są wielopoziomowe, ponieważ chodzi zarówno o optymalizację kosztów, jak i możliwość użytkowania danego środka trwałego bez konieczności oczekiwania na jego wyprodukowanie. Korzyści finansowe wynikają głównie z faktu, że firma decydująca się odstąpić leasing ustala z reguły atrakcyjną kwotę odstępnego, co pozwala jej wzbudzić zainteresowanie wśród innych przedsiębiorców. W efekcie przejmując leasing poniesione przez nich łączne koszty są niższe niż w przypadku zawarcia własnej umowy leasingowej bezpośrednio z leasingodawcą. W tym miejscy warto jednak podkreślić, że nie każda firma może przejąć leasing od dotychczasowego leasingobiorcy w ramach cesji. Wynika to z faktu, że leasingodawca weryfikuje każdy podmiot na dokładnie tych samych zasadach, które obowiązują przy przyznawaniu finansowania.

Podsumowując należy stwierdzić, że przejmując leasing od innej firmy można zyskać nie tylko finansowo, ale również relatywnie szybko wejść w posiadanie niezbędnego środka trwałego. Nie może zatem dziwić fakt, że wielu przedsiębiorców szuka tego typu okazji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *