Faktoring – co to jest? Dlaczego zewnętrzne źródła finansowania firmy są niezbędne?

Faktoring – co to jest? Dlaczego zewnętrzne źródła finansowania firmy są niezbędne?

Faktoring – co to jest? Dlaczego zewnętrzne źródła finansowania firmy są niezbędne?

Faktoring to najlepsze źródło finansowania przedsiębiorstw. Zapewnia natychmiastowy dopływ gotówki, która przeznaczona może być zarówno na zabezpieczenie firmy, jak i na przeprowadzenie nowej inwestycji.

płynność finansową

W dzisiejszym artykule wspólnie przyjrzymy się tej usłudze. Przedstawimy jego definicję oraz powód, dlaczego faktoring lepszym wygodniejszą formą finansowania przedsiębiorstwa niż kredyt bankowy.

Co to jest faktoring? Definicja

Zacznijmy od zupełnych podstaw i zdefiniujmy samo pojęcie faktoringu. Jest to rodzaj usługi finansowej, która polega na przekazywaniu przedsiębiorstwu gotówki w zamian za jego należności, w postaci faktur o odroczonym terminie płatności. W ramach tej usługi przedsiębiorstwo sprzedaje te ostatnie instytucji finansującej (nazywanej faktorem), ta natomiast zobowiązuje się do uregulowania ich w zamian za niewielki procent zawartej na fakturze kwoty.

W rezultacie przedsiębiorstwo otrzymuje natychmiastowy dostęp do pieniędzy, które może wykorzystać na dowolny cel, np. na rozwój biznesu lub spłatę zobowiązań. Faktoring jest więc skuteczną formą finansowania, która umożliwia przedsiębiorstwom szybkie uzyskanie gotówki.

Jak dokładnie wygląda proces faktoringu?

Pod spodem prezentujemy dokładnie przebieg całego procesu faktoringu.

  • Klient wystawia swojemu kontrahentowi fakturę z odroczonym terminem płatności, następnie przesyła ją faktorowi.
  • Firma faktoringowa przesyła równowartość zamieszczonej na fakturze kwoty swojemu klientowi. Pobiera z niej niewielki procent jako swoje honorarium. Trwa do 24 godzin.
  • Na koniec kontrahent, już w dogodnym dla siebie terminie, spłaca fakturę z odroczonym terminem płatności firmie finansującej bądź nam (w zależności od rodzaju faktoringu).
  • W przypadku faktoringu z regresem, jak i bez regresu faktor wysyła monity lub inne środki ostrzegawcze do dłużnika.
  • W przypadku faktoringu bez regresu firma faktoringowa przejmuje odpowiedzialność za zapłatę przez kontrahenta należności.

Jakie są typy faktoringu?

Z racji swojej elastyczności, powstało wiele odmian usługi faktoringowej. Poniżej przedstawiamy jego najczęściej spotykane na rynku formy:

  • Faktoring niepełny – nazywany również faktoringiem z regresem lub bez zabezpieczenia. Jest to usługa, w której faktor nie zabezpiecza klienta przed ewentualnym brakiem zapłaty ze strony kontrahenta. Warto stosować go więc do stałych partnerów biznesowych.
  • Faktoring pełny – nazywany faktoringiem z regresem lub z zabezpieczeniem. Stanowi pełniejszą usługę, w której, w razie braku uiszczenia należności przez kontrahenta, faktor przejmuje całość egzekwowania od niego należności. Warto tę formę stosować więc w przypadku wchodzenia na nowe rynki, zwłaszcza te zagraniczne, lub jeśli istnieją jakiekolwiek przesłanki, że nasz kontrahent okazać się może niewypłacalny.
  • Faktoring odwrotny – nazywany również faktoringiem zakupowym – sprowadza się do sytuacji, kiedy to faktor finansuje nasze faktury zakupowe. Przydaje się więc podczas przeprowadzania przez dane przedsiębiorstwo inwestycji.
  • Faktoring tajny – sprowadza się do sytuacji, kiedy to z powodów wizerunkowych nie chcemy informować naszego kontrahenta o nałożonym na transakcje zabezpieczeniu.
  • Faktoring międzynarodowy – jest formą faktoringu pełnego, który nastawiony jest na zabezpieczenie klienta podczas wchodzenia przez niego na zagraniczne, nieznane przez siebie rynki, oraz podczas szeroko rozumianego handlu zagranicznego.

Ile kosztuje faktoring?

Koszt faktoringu zależy od kilku czynników, w tym od wielkości przedsiębiorstwa, wartości faktur, długości okresu trwanie usługi i indywidualnych warunków umowy z firmą faktoringową. Ogólnie rzecz biorąc, jest to procent wartości faktury, natomiast odsetki są obliczane na podstawie stopy procentowej i czasu trwania faktoringu.

Podsumowanie

Faktoring może mieć pozytywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala mu uzyskać szybki dostęp do gotówki, bez konieczności czekania na zapłatę od kontrahentów.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo może uzyskać natychmiastowy zastrzyk gotówki, który może być przeznaczony na bieżące wydatki lub inwestycje. W ten sposób faktoring pozwala przedsiębiorstwu zwiększyć swoją płynność finansową i lepiej zarządzać swoimi finansami.

Aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów faktoringu dla swojej firmy, należy skontaktować się z wybraną firmą faktoringową i omówić indywidualne warunki umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *